Qui som?

El Banc del Temps vol promoure intercanvis per a tasques d’atenció a persones, siguin criatures, gent gran o gent malalta, i també vol donar oportunitats perquè la gent es conegui i confií en els altres per tal de resoldre necessitats de la vida diària.

El Banc del Temps està obert a dones i homes i pretén millorar la qualitat de vida de les persones aconseguint que estiguin menys pressionades per les tasques d’haver de cuidar altres persones, així com per altres tasques de la vida quotidiana, alhora que troben gent en qui confiar i amb qui intercanviar petits serveis.

El Banco del Tiempo promueve intercambios para tareas de atención a personas, sean niños, ancianos o enfermos, y también ofrece oportunidades para que la gente se conozca y confié en los demás para resolver necesidades de la vida diaria.

El Banco del Tiempo está abierto a hombres y mujeres y pretende mejorar la calidad de vida de las personas consiguiendo que se sientan menos presionadas por las tareas de tener que cuidar a otras personas así como otras tareas de la vida cotidiana, a la vez que facilita que conozcan gente en quien confiar y con quien intercambiar pequeños servicios.